FANDOM


VITEBSK


W 1970 roku zdecydowano się otworzyć kolejne kopalnie węgla kamiennego. Zlokalizowane złoża umożliwiały eksploatację odkrywkową. Rozpoczęto budowę kopalni oraz miasta, w którym mieli mieszkać robotnicy. W ten właśnie sposób powstał Vitebsk. Niedługo później zdecydowano się otworzyć bardziej oddalone od miasta kopalnie, które miały wydobywać rudy metali. Vitebsk jest największym producentem węgla kamiennego na planecie.