FANDOM


TOW So-Da


Transporter Opancerzony Wsparcia So-Da popularnie zwany Towem. Ciężko opancerzona maszyna używana do transportu piechoty oraz udzielania wsparcia ogniowego szturmującym oddziałom. Konstrukcja oparta jest na bojowym wozie piechoty Ka-Tsu. Usunięto z niej jednak standardową wieżę czołgową zastępując ja obrotowym stanowiskiem rakietowym, na którym umieszczono dwie wyrzutnie minirakiet Yamamoto. Są one sterowane z wnętrza pojazdu. Dodatkowo z przodu umieszczono CKM Taisho. Kolejnym elementem, który ma zapewnić wsparcie dla nacierającej piechoty jest wyrzutnia granatów dymnych. Usunięcie wieży zapewniło zwiększenie powierzchni transportowej.

Załogę stanowi kierowca, dowódca, który jednocześnie jest operatorem wyrzutni rakiet i granatnika oraz mechanik odpowiedzialny za CKM. Przedział transportowy oddzielono od sekcji załogi pancerną grodzią podobnie jak w transporterze Ho-Ki. W sekcji desantu może pomieścić się 12 żołnierzy lub 9 żołnierzy piechoty szturmowej.

Wytrzymałość transportera pierwszej generacji to 30(15) a drugiej generacji 40(20).