FANDOM


Sumida


Pierwszy niszczyciel czołgów, który przeszedł pomyślnie testy polowe. W odróżnieniu od czołgu Sumida nie posiada obrotowej wieży. Potężne działo pojazdu zostało umieszczone bezpośrednio w kadłubie. Z pozycji stacjonarnej można dokonywać jedynie niewielkich korekt pozycji głównego działa, aby dokładnie wycelować Sumida musi obrócić się w stronę wroga. Niedogodność tą rekompensuje jednak potworna moc głównego działa, które większość czołgów jest w stanie zniszczyć jednym trafieniem. Niszczyciel jest powszechnie używany przez IJA niemal w każdych warunkach. Stał się integralną częścią niemal wszystkich jednostek pancernych japońskiej armii.

Główną bronią niszczyciela jest działo plazmowe „Kage”. Oprócz tego niszczyciel posiada dwa CKMy Taisho, jeden zamontowany na dachu pojazdu na niewielkim obrotowym stelażu a drugi sprzężony z głównym działem. Technologicznie niszczyciel oparty jest na podwoziu ciężkiego czołgu Ke-Ni, które okazało się niezbędne aby zniwelować odrzut głównego działa.

Załogę stanowią cztery osoby. Strzelec, kierowca, dowódca i ładowniczy, który obsługuje jeden z CKMów. Drugi CKM obsługiwany jest zazwyczaj przed dowódcę pojazdu.

Punkty Wytrzymałości: Stara Generacja 40(20) Nowa Generacja 50(25)