FANDOM


PERM


Początkowo kompleks kopalni założony w 1957 roku. W szybkim tempie rozwinęło się tutaj miasto utrzymujące się głównie z wydobycia oraz przemysłu. Bogate pokłady węgla kamiennego, żelaza a także metali szlachetnych uczyniły Perm jednym z najważniejszych miast wydobywczych. Miasto zaczęło tracić na znaczeniu wraz z budową kolejnych kopalni, wciąż jednak zachowało ważną pozycję.

Perm jest głównie miastem wydobywczym oraz przemysłowym. Znajdują się tutaj duże huty stali oraz największe zakłady przemysłowe produkujące górnicze maszyny. Miasto jest również największym eksporterem węgla kamiennego na całej planecie. Pozbawione jest jednak przemysłu zbrojeniowego a przemysł ciężki ma zaspokajać potrzeby wewnętrzne. W mieście znajduje się siedziba Ludowej Partii Górniczej, która odpowiada za przemysł wydobywczy w całym kraju. Perm jest pozbawiony portu kosmicznego.

Samo miasto zalicza się do raczej bogatych, aczkolwiek gro majątku skupione jest w rękach osób odpowiedzialnych za górnictwo i przemysł. Robotnicy są wynagradzani godziwie, gdyż taki jest nakaz rządu. Na chwile obecną Perm boryka się jednak ze wzrastającym bezrobociem, głównie przez dynamicznie rozwijające się Kursk oraz Samarę. Miasto straciło na znaczeniu gdy okazało się, że linia kolejowa z Vitebska przejdzie przez Odessę, Mińsk i dalej do Kurska. Powoli nasilające się niepokoje społeczne wymogły na miejscowej władzy zaostrzenie polityki wewnętrznej oraz wzmocnienie sił bezpieczeństwa. Wezwano dodatkowe oddziały NKWD oraz wojska, które miały zapewnić spokój.