FANDOM


Klasa "BRYZA"


IJN posiada wiele okrętów tej klasy, które używane są wykorzystywane w roli eskorty większych jednostek. Ich podstawowym zadaniem jest eliminowanie myśliwców i torpedowców głębinowych wroga. Długie na 75 metrów i szerokie na 9 metrów zapewniają odpowiednią przestrzeń dla dużej liczby uzbrojenia. Jako lekkie jednostki nie angażują się w bezpośrednie starcia z okrętami przeciwnika chyba, że w ostateczności lub jeśli jest to jedyny sposób aby obronić większą jednostkę.

W okrętach klasy „Bryza” zainstalowano tylko jedną wyrzutnię lekkich torped na dziobie. Posiadają po jednej baterii ciężkich działek głębinowych na dziobie (bateria górna i dolna) oraz na rufie. 5 kolejnych baterii jest umiejscowionych na każdej burcie (3 ciężkie i 2 lekkie) oraz po cztery na górze i na dole okrętu (2 ciężkie i 2 lekkie). Daje nam to aż 14 baterii ciężkich działek oraz 8 lekkich.

Załoga składa się z 44 osób, w tym 28 strzelców, kapitan, pierwszy oficer, pilot, operator systemów detekcji, dwóch operatorów systemów defensywnych, 6 mechaników oraz 4 członków załogi pełniących role pomocnicze oraz traktowanych jako uzupełnienia.

Okręty klasy „Bryza” posiadają napęd magnetyczny.

Punkty Wytrzymałości: Stara Generacja 35(15) Nowa Generacja 45(20)