FANDOM


MOSKWAZałożona w 1955 roku jest jednym z pierwszych miast założonych przez człowieka poza Ziemią. Znajduje się na północny wschód od wyżyny Tharsis, na żyznych nizinnych terenach leżących nieopodal zatoki Marineris. Początkowo planowano aby Moskwa była miastem portowym, zrezygnowano jednak z tego pomysłu budując na wybrzeżu port, a samo miasto ulokowano nieco dalej na zachód. Początkowo nowa stolica była miastem typowo rolniczym jednak wraz z szybkim rozwojem rozpoczęto tutaj budowę przemysłu ciężkiego oraz ogromnych fabryk zbrojeniowych. Połączenia kolejowe z pobliskimi miastami kopalnianymi umożliwiały szybkie i regularne dostawy surowców.

W planie Malenkowa Moskwa miała być największym i najwspanialszym miastem kiedykolwiek wybudowanym przez człowieka. Plan ten w dużej mierze został zrealizowany. Stolica ZSRR dzieli na się na miasto wewnętrzne oraz zewnętrzne. W wewnętrznym mieście znajduje się nowo wybudowany Kreml oraz wielkie zakłady zbrojeniowe a także potężne kompleksy laboratoryjne i produkcyjne. Tuż obok nich można znaleźć muzea, teatry, parki pomniki oraz ogromne budowle państwowe i mieszkalne, które stanowią jedne z najwspanialszych pomników architektury. Większość bogatych obywateli a także robotników pracujących w najważniejszych zakładach przemysłowych Moskwy mieszka właśnie tutaj. To również tutaj znajduje się miejski garnizon oraz kwatery NKWD.

Kontrastem dla perełki Malenkowa jest miasto zewnętrzne. W większości zamieszkiwane przez biedniejsze warstwy społeczne. To tutaj znajdują się mniej ważne zakłady przemysłowe a także przybytki wszelkiej rozkoszy i rozpusty. Powszechnie wiadomo, że miastem zewnętrznym rządzi rosyjska mafia, która znana jest ze swej brutalności. Pomimo tego trudno powiedzieć, iż ludzie pozostawieni są samym sobie. Nie opływają być może w luksusy, jednakże bezrobocie niemal nie istnieje. Większość mieszkańców znajduje zatrudnienie w mieście lub okolicznych kołchozach. Ewentualnie biorą udział w ogromnych, wieloletnich projektach mających na celu budowę silnej Rosji. Żyje się tu ciężko, jak twierdzą mieszkańcy, ale da się żyć, wielu nie miało tej szansy.

W Moskwie znajduje się również drugi co do wielkości port kosmiczny na Marsie. Spełnia on role głównie portu wojskowego, ale część jest wykorzystywana do transportu oraz do użytku cywilnego. Oprócz tego na Placu Czerwonym można znaleźć pierwszy okręt głębinowy, który opuścił Ziemię. „Pieriestrojka” jest jednym z eksponatów muzealnych, który jest otwarty dla turystów.