FANDOM


Mars map

MARS


Zwany długo czerwoną planetą. NChociaż znacznie mniejszy od Ziemi idealnie nadawał się na nową ojczyznę dla Rosji. Ogromny teren, który uważano za pustkowia, Vastitas Borealis okazał się oceanem obejmującym większą część północnej półkuli. Morze wdzierało się pomiędzy wyżyny Tharsin zalewając Valles Marineris, największy kanion w całym układzie słonecznym, a nizinne tereny leżące na wschodzie tworząc zatokę Marineris. Jak się okazało na Marsie kwitło życie, chociaż nie było tam śladów inteligentnych ras. Mimo tego flora i fauna była bogata.

Największy wulkan układu słonecznego, Olympus Mons, wznoszący się na 21 kilometrów ponad poziom mórz o podstawie szerokości 550 kilometrów robił niesamowite wrażenie swoim ogromem. Wkrótce odkryto, iż cała wyżyna Tharsis jest bardzo bogata w złoża wszelkich metali.

Rosjanie założyli wiele miast na marsie. Do najważniejszych z nich należą:

Moskwa

Archangielsk

Murmańsk

Stalingrad

Kursk

Mińsk

Perm

Samara

Odessa

Vitebsk

Vladivostok

Leningrad

Ekaterinburg

Kazan

Kharkov

Novosibirsk

Wiele mniejszych miesjcowości nie zostało uwzględnionych w tym spisie. Mars jest obecnie najgęściej zaludnioną planetą w układzie słonetycznym, a pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi rozciągają się małe wsie, których mieszkańcy żyją z uprawy roli.