FANDOM


LENINGRAD


Bliźniacze miasto Stalingradu, również założone w 1957 roku. Ulokowany po wschodniej stronie zatoki Marineris na żyznych nizinach. Od samego początku miało to być miasto typowo rolnicze i tak też jest do dnia dzisiejszego. Dopiero wraz budową Kharkova rozwinął się tutaj przemysł. Wystarcza on jednakowoż na zaspokojenie potrzeb miasta oraz niewielką nadwyżkę, która jest rozsyłana do pozostałych miast umiejscowionych na wschód od zatoki Marineris. Przemysł jest nastawiony głównie na produkcję maszyn rolniczych.

Leningrad nie jest bogatym miastem, a większość ludności znajduje zatrudnienie w sektorze rolniczym. Dookoła miasta rozciągają się największe pola uprawne na całym Marsie. Wśród nich rozrzucone są wsie i kołchozy robotnicze, w których mieszkają i pracują Rosjanie. W samym mieście ma swoja siedzibę Ludowe Towarzystwo Rolnicze, które jest odpowiedzialne za rolnictwo w całym kraju. Jego siedziba jest jednym z najbardziej okazałych budynków w mieście. Znajduje się nieopodal Placu Lenina, na którym stoi pomnik Wielkiego Towarzysza o wysokości dwudziestu metrów.

Leningrad jest jednym z największych miast na Marsie. Populacją przewyższają go jedynie Moskwa i Stalingrad. Port kosmiczny służy przede wszystkim do zaopatrywania w żywność Armii Czerwonej w razie potrzeby oraz przeznaczony jest do użytku cywilnego. Pomimo tego, że nie można go porównać z portami w Moskwie czy Stalingradzie to jest ona największy po wschodniej stronie zatoki Marineris. Miasto spełnia również rolę centrum komunikacyjnego, gdyż to właśnie przez nie przebiegają linie kolejowe łączące północ z południem. Jest to również jedyne miasto posiadające połączenie kolejowe z Kharkovem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki