FANDOM


EKATERINBURGKolejne rolnicze miasto założone w 1960 roku. W odróżnieniu od Kazania rozwinięto tutaj również przemysł, który w dużej mierze jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców. Wokół miasta również rozciągają się pola uprawne oraz pastwiska a także sady. Mimo podobieństw z Kazanem miasto jest zarządzane w znacznie lepszy sposób, przez co stało się znacznie bogatsze od swojego południowego sąsiada.

Ekaterinburg jest większy od Kazania, poza tym nie wyróżnia się niemalże niczym. Jest to spokojne miasto o przeciętnej zamożności. Mieszkańcy się nie buntują, chociaż prawdą jest, że w mieście utrzymywane są liczne siły milicji oraz wojska na wypadek ewentualnych zamieszek w Kazaniu.