FANDOM


Nakajima J71N


Pierwsze statki desantowe były bardzo prostymi konstrukcjami, którym umożliwiono lot atmosferyczny, co jednak odbiło się negatywnie na ich osiągach w głębinach. Okręty kształtem przypominały standardowe jednostki głębinowe, jednak posiadały dodatkowe stateczniki, oraz nieduże wysuwane skrzydła w kilku miejscach na kadłubie. Inna dużą zmianą jest spłaszczony spód okrętu przystosowany do lądowań planetarnych. Takie rozwiązanie zapewniało im możliwość ograniczonego manewrowania w atmosferze. Dzięki wysuwanemu „podwoziu”, w kształcie dużych łap oraz dodatkowym silnikom manewrowym mogą one lądować na powierzchni planet zachowując jednocześnie zdolność lotu. Z uwagi na ograniczone możliwości manewrowania zwykle zapewnia się im osłonę myśliwców głębinowych.

Jednostki mają 100 metrów długości i 15 metrów szerokości. Pozbawiono je wyrzutni torped. Na dziobie posiadają po jednej baterii ciężkich działek głębinowych (górna i dolna), analogicznie wygląda sytuacja na rufie. Na każdej burcie umieszczone są 2 baterie działek (1 ciężka i 1 lekka). Na górze okrętu umieszczono 3 baterie działek (1 ciężka i 2 lekkie). Natomiast na spodzie okrętu umieszczono jedynie 2 baterie lekkich działek, gdyż dużo miejsca zajmują składane „łapy” używane do lądowania. Mamy zatem 7 baterii ciężkich i 5 lekkich.

Okręty te obecnie są wykorzystywane głównie jako transportowce dostarczające amunicję i inny potrzebny sprzęt w rejon działań wojennych. Jako statki desantowe używane są z rzadka i tylko gdy brakuje okrętów typu Ki-111, które znacznie lepiej się do tego nadają. Jest to wynik ograniczonych możliwości manewrowych typu J71N, które według japońskich specjalistów mogą powodować wysokie straty wśród żołnierzy desantu.

Załogę stanowi zaledwie 18 osób. 12 strzelców, kapitan, operator systemów detekcji, operator systemów defensywnych, 2 mechaników i pilot. Duża przestrzeń transportowa, którą uzyskano kosztem uzbrojenia zdolna jest pomieścić ponad 100 żołnierzy, którzy mieszkają na okręcie (chociaż warunki są kiepskie z uwagi na ciasnotę) oraz dwa czołgi lub cztery szkielety.

Okręty posiadają napęd magnetyczny oraz dodatkowy napęd odrzutowy, który uruchamiany jest w trakcie lotu w atmosferze.

Punkty Wytrzymałości: Stara Generacja 45(20) Nowa Generacja 55(25)